Delta Dore - efficiënte regulering van de verwarming.

Chronoproportionele regeling (P.I.)

Deze methode berekent de tijdspanne tussen het aan- en uitgaan van de verwarming in functie van de gemeten temperatuur en het instelpunt. De gewenste temperatuur wordt snel bekomen, zonder plotselinge variaties, dus zonder meerverbruik, en met verbetering van het energetisch rendement van 10%.

De programmering

Het energieverbruik, gekoppeld met een regeling, zal tot 25% dalen. Deze functie is perfect om de verwarming aan de levensstijl van de bewoners aan te passen.

Anticipatie van de temperatuursstijging

De verbruiker is verzekerd dat hij van de gewenste temperatuur op het gekozen uur zal kunnnen genieten. Het aanschakelen van de verwarming zal tijdig gebeuren, rekening houdend met de buitentemperatuur.

Bekijk hier het verwarmingsgamma van Delta Dore !

Verwarmingsbeheer

Voorrangsschakelaar

Een goed middel om verbruikspieken van elektrische verwarming te beheren. Indien nodig zal de voorrangsschakelaar de niet prioritaire toepassingen sluiten, zoals de elektrische verwarming of het sanitair warm water, om stroomuitval te vermijden. De inertie van de woning laat toe om over het piekgebruik te gaan zonder comforthinder.

Certificatie

De eu.bac-certificatie is internationaal erkend en getuigt van de betrouwbaarheid en de efficiëntie van reguleringsproducten voor verwarming, warm water of elektrisch, door toewijzing van een beoordelingscijfer.