Hoofdpost / bijpost

Voor toepassingen waar vanaf een groot aantal punten één of meerder receptieposten opgeroepen moeten kunnen worden, is een combinatie van hoofdposten en bijposten meestal aangewezen. Door de beperkte functionaliteit op de bijposten zijn deze intuïtief door iedereen te gebruiken. Dit is met name belangrijk naar onthaal van bezoekers of naar veiligheid van personen toe. Dergelijke systemen worden o.a. ingezet in parkings, openbare gebouwen, winkelcentra, e.d.