Lekstroomtang

Er zijn twee methodes voor het meten van verliesstroom. Bij de ene omsluit men de aardingsgeleider met de stroombek en bij de andere omsluit men twee geleiders (of drie geleiders, eventueel met nulgeleider) tegelijkertijd (zie tekening). De methode met twee geleiders is bedoeld om het stroomverschil tussen de binnenkomende en uitgaande geleider te meten en weer te geven. Als er geen verlies is aan de belastingzijde, dan geeft het instrument een nulwaarde weer. Als er verliesstroom is aan de belastingzijde, dan stroomt de verliesstroom terug naar de voeding via de aarde, met als resultaat het stroomverschil tussen de twee geleiders dat als verliesstroomwaarde wordt uitgelezen.