Privacy Policy
 


GEGEVENS

Organisatie:

Comptoir Commercial International NV

Bezoekadres:

Louiza-Marialei 8, 2018 Antwerpen 

Telefoonnummer:

03/2327864

E-mailadres:

info@ccinv.be

RPR Antwerpen:

BE 0404.877.901

 

 

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij wat gegevens van u nodig. Op deze pagina leggen wij uit welke gegevens dat zijn en hoe wij hiermee omgaan. Wij hopen dat u de tijd neemt om deze voorwaarden zorgvuldig door te lezen zodat u niet voor eventuele verrassingen komt te staan.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERZAMELD DOOR CCI NV?

Bij een bestelling of bij het indienen van een online formulier vragen wij u om bepaalde persoonlijke informatie. Deze informatie hebben wij nodig voor het afleveren van de bestelling en om u te kunnen informeren. Wij maken op onze website ook gebruik van cookies. Dit is om de website zo optimaal mogelijk te laten werken.

Uw gegevens zijn veilig bij ons. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen en verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS?

Uw gegevens worden gebruikt om onze normale bedrijfsvoering en service te onderhouden en verbeteren. Hoe ziet dit er in detail uit? Uw gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Leveringen (uitvoering overeenkomst)
Voor bestellingen hebben wij uw naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en productkeuze nodig. Ook persoonlijke kenmerken zoals geslacht, taal en productinteresse worden geregistreerd voor verkoop- en marketingdoeleinden.

Online formulieren (toestemming betrokkene)
Wanneer u op onze website een formulier invult, zullen wij de inhoud in behandeling nemen. Wij gebruiken voor het afhandelen de gegevens die u heeft ingevuld. Wanneer nodig zullen wij uw gegevens invoeren in ons systeem voor correcte afhandeling.

Mailingen (toestemming betrokkene)
Wanneer wij een mailing doen over een interessant product, actie of activiteit dan kunnen wij uw gegevens hiervoor gebruiken. U kunt u altijd afmelden voor deze mailing.

Regulering en fiscaliteit (wettelijke verplichting)
Uw gegevens worden geregistreerd in ons verkoop- en boekhoudsysteem en kunnen van rechtswege opgevraagd worden. 

COOKIEBELEID

CCI NV  maakt gebruik van cookies op de website. Dit is om de website zo optimaal mogelijk te laten werken. Hieronder leggen wij uit welk soort cookies we gebruiken. Wij willen uw privacy waarborgen en leggen daarom uit welke gegevens we gebruiken om de functionaliteit te verbeteren.

Cookies
Cookies zijn tekstbestanden die de computer of het mobiele apparaat opslaat wanneer u onze website bezoekt.

Bij het accepteren van de cookies stemt u in dat uw contactgegevens gebruikt kunnen worden door CCI NV. Dit houdt in dat uw contactgegevens opgeslagen worden, zodat deze gebruikt kunnen worden om de kwaliteit van onze service te verbeteren. 

Cookies uitschakelen/verwijderen
Wanneer u niet wilt dat er cookies geïnstalleerd worden op uw apparaat, dient u dit in te stellen in uw browser. Als u hiervoor kiest, kunnen wij niet garanderen dat de website nog de juiste functionaliteit kan bieden of dat er iets weergegeven kan worden.

 

WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT?

Functionele cookies
Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website juist functioneert. Een functionaliteit is bijvoorbeeld de productvergelijking.

Analytische cookies
Hiermee worden gegevens verzameld zodat we statistieken kunnen maken van het gebruik van de website. Met deze gegevens willen wij de website verbeteren.

Google Analytics, AdWords
Hiernaast maakt CCI NV gebruik van Google Analytics & AdWords. Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • Locatie
 • Besturingssysteem
 • Browser
 • Netwerk
 • Serviceprovider
 • Zoekresultaten op onze website
 • Frequentie en geschiedenis
 • Duur van het bezoek op de website
 • Gedrag (nieuwe of terugkerende bezoeker?)

 

Cookies van derden
Wij delen geen informatie met derden. Ook worden er geen advertenties van derden op onze website geplaatst.
Wij maken ook geen gebruik van tracking, social media of advertentiecookies.

Mocht u naast deze informatie nog vragen hebben met betrekking tot onze privacy policy,
kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.  

Cookie overzicht welke gebruikt worden op www.ccinv.be
Hieronder staat welke cookies er op de CCI NV website gebruikt worden.

 

Functionele cookies

 • CATEGORIE INFO: Slaat de informatie op de categorie op, dit maakt het mogelijk om pagina’s sneller te laden.
 • VERGELIJKEN: De producten die staan in de lijst genaamd “Vergelijk product”.
 • RECENTE CATEGORIE: Onthoud de laatste categorie die u heeft bezocht.
 • RECENT PRODUCT: Onthoud het meest recente product dat u hebt bezocht.
 • GEEN CACHE: Geeft aan of het is toegestaan om de cache te mogen gebruiken. Nodig om pagina’s sneller te kunnen laden.

 

Analytische cookies

 • FRONT END: Uw sessie-ID op de server.
 • GOOGLE ANALYTICS: Hiernaast maakt CCI NV gebruik van Google Analytics.
  Hierbij worden de volgende gegevens opgeslagen:
  Zo krijgt CCI NV de volgende informatie tot zich, uw:
  - Locatie
  - Besturingssysteem
  - Browser
  - Netwerk
  - Serviceprovider
  - Zoekresultaten op onze website
  - Frequentie en geschiedenis
  - Duur van het bezoek op de website
  - Gedrag (nieuwe of terugkerende bezoeker?)
   

WAAR WORDEN UW GEGEVENS OPGESLAGEN?

De ingevoerde gegevens, zoals de naam, adres, etc. bij het aanmaken van een account komen op de server waar de website ccinv.be wordt gehost.

Inzien, aanpassen, verwijderen
U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. U kunt ons bellen 03/2327864, e-mailen info@ccinv.be of laat het ons weten per post.

Bewaartermijn
CCI NV zal uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve  en/of wettelijke bewaarplicht geldt, zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.

Beveiliging van de gegevens
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens CCI NV van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Klachtrecht
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 03/2327864 of info@ccinv.be. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Privacy Commissie).

Intrekken toestemming
Voor zover wij uw gegevens hebben verzameld op grond van door u verleende toestemming, heeft u het recht om de door u verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor het moment van intrekking.

WORDEN GEBRUIKTE GEGEVENS GEDEELD?

CCI NV zal verzamelde gegevens nooit gebruiken voor doeleinden die kunnen leiden tot spam. Uw gegevens zijn veilig bij ons. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij zullen uw gegevens nooit doorverkopen en verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Heeft u verder vragen over ons privacy beleid of wilt u weten welke gegevens er van u bij ons bekend zijn? U kunt altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.

Wijziging privacy statement
CCI NV kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 27 maart 2020. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.