Thermische camera's

Een thermische camera registreert de verschillende infraroodstralen (warmtegolven) die door het voorwerp worden uitgezonden en die variëren naargelang de temperatuur. In tegenstelling tot wat men zou denken, kan men met een thermische camera niet achter een wand of een obstakel kijken. Hij toont enkel de warmte die belichaamd wordt door een voorwerp of de thermische flux van een wand die veroorzaakt wordt door een achtergelegen warmtebron.