Aardlus- en differentieeltester

Ingeval het aardingscircuit overbelast of kortgesloten is, kan dit tot gevolg hebben dat een onderbrekingsstroom niet in het circuit kan vloeien als de lusweerstand te hoog is, waardoor de stroomonderbreker, de verliesstroomschakelaar en andere beveiligingen niet meer functioneren. Om dit te vermijden, moet men controleren of de weerstand van het aardingscircuit correct is en moet men deze zo laag houden als nodig is.