Stroomtang

Een stroomtang is een bijzondere vorm van een ampèremeter bedoeld om stromen mee te meten zonder dat de kring onderbroken moet worden. De stroomtang werkt op basis van het principe van een transformator waarbij het door een stroomkring opgewekte magnetische veld wordt gemeten door een spoel en van daaruit naar een wisselspanningsmeter wordt gestuurd, geijkt op de betreffende elektrische stroom door de geleider. De bek van de stroomtang omvat daarbij de stroomvoerende geleider. Er zijn verschillende soorten stroomtangen beschikbaar om wissel-of gelijkstroom te meten, gaande van zeer kleine tot grote industriële stromen.