Wat is een EPC?

Een energieprestatiecertificaat (EPC) is een document dat toont hoe energiezuinig een gebouw(eenheid) is.

Zo vindt u op uw EPC-attest, informatie over hoe goed het gebouw(eenheid) geïsoleerd is, welke beglazing aanwezig is, hoe zuinig de verwarming is en de installatie voor warm water, ...

Op het EPC-attest staan ook aanbevelingen om het gebouw(eenheid) energiezuiniger te maken, want samen streven we naar een energiezuinig gebouwenpark.

De meerwaarde van een gedetailleerd energieprestatiecertificaat?

Zou de klant het niet waarderen mocht er een EPC-certificaat worden opgesteld inclusief extra waardevolle info omtrent specifieke en gedetailleerde isolatieproblemen?

Vaak komen de meeste aanbevelingen niet verder dan “nieuwe ramen plaatsen en extra isoleren”. Maar wist u dat er ook een niet destructieve manier bestaat om klanten waardevolle informatie te geven omtrent uw metingen? Niet enkel een algemene opmerking als meer isoleren maar echt specifiek: DAAR ontbreekt er isolatie en DAAR is er een koudebrug.

Beantwoord vragen van de meest veeleisende klanten, waardevolle informatie waar ook zij de meerwaarde van zien.

Win tijd al professioneel, en ontdek wat men met het blote oog niet zien kan! De toepassingen van een warmtecamera.

De meeste professionals kennen warmtebeeldcamera’s of ir-camera’s (Flir, Hikmicro of Seek) omdat ze worden gebruikt in een technische installatie om te kijken of er in elektrische borden een potentiële vuurhaard aanwezig is. Zo zullen verzekeringen premieverlagingen voorzien voor installaties die op regelmatige basis worden gecontroleerd met een warmtebeeldcamera. Ook voor preventief nazicht van lagers bij motoren en dergelijke kan men potentiële problemen tijdig vaststellen, om stilstand van een productieproces te voorkomen door vervangingen in te plannen vooraleer deze uitvallen met alle gevolgen van dien. Ontdek het gamma warmtebeeldcamera's bij CCI.

Zaken zien die je met het oog niet kan waarnemen.

Met een infraroodcamera visualiseer je de kleinste temperatuur verschillen. Zo identificeer je tot waar de isolatie achter de muur reikt, of het dak wel voldoende geïsoleerd werd. Dit is perfect te zien zonder dat men zaken dient te verwijderen of afgebroken moeten worden, en zo de vakman een waardevolle tijdswinst biedt. Men kan zien of de isolerende gipskartonplaten al dan niet deftig tegen de muur zijn gelijmd, zodat er zich geen koudebruggen achter de muur kunnen voordoen. Dit alles en veel meer wordt mogelijk met een warmtebeeldcamera!

Is de woonst hermetisch afgesloten?

In tegenstelling tot vroeger, is het volgens de recente stand van zaken de bedoeling dat woningen hermetisch worden afgesloten, en het beperken van natuurlijke verluchting om energieverlies tegen te gaan. Dit is ook de reden waarom het verplicht is een ventilatiesysteem te voorzien, en men verdere openingen in de woning wenst te vermijden. Ook dit kan je met een IR-camera makkelijk in beeld brengen. Zo kan men zien waar er zich eventuele tochtgaten voordoen, met energieverlies tot gevolg.

Problemen als niet deftig afgewerkte ramen, mogelijke vochtplekken achter een muur of slecht geïsoleerde spouwmuren worden met een IR-camera eenvoudig en uiterst efficiënt in kaart gebracht.

Met een warmtebeeldcamera kan men als EPC-specialist dus extra tijdwinst alsook inkomsten genereren. U hebt de kennis in huis om in te schatten welke zaken er met een zo klein mogelijke inspanning moeten gebeuren om het EPC-peil te verlagen, alsook de structurele kennis van gebouwen om de mensen met raad en daad bij te staan in een efficiënt energieverbruik.

Een warmtebeeldcamera in de handen van een specialist, is een unieke tool waar men het verschil mee kan maken. U zou de warmtebeeldcamera gebruiken om een EPC-verslag op te maken dat extra gedetailleerde informatie bevat, om een zo correct mogelijk beeld te verschaffen omtrent de te verbeteren pijnpunten. De klant kan zo, dankzij uw professionele aanpak en de visuele hulpmiddelen van een warmtecamera naar een perfecte en resultaatgerichte oplossing geloodst worden!

Met een warmtebeeld camera staat u op de eerste lijn om samen met de klant niet enkel zijn energieverbruik te verlagen, maar ook de meest economische en efficiënte oplossing te zoeken hiervoor. De IR-camera, een win-win in elke energie verlagende effort.